Bismillahirahmanirahim.

-Ah mine’l aşk ve mine’l garaib.

Halihazırda bir yüksek lisans tezinin son zamanlarını ütülemekle meşgul bir kardeşiniz olmamdan mütevellit, yazacaklarım akademik üslubdan uzak olacaktır. Ki o ruhsuz ve duygusuz dilden öyle sıkılmıştım ki, bu ‘serbest atış köşesi’ tam benlik!

Burada elbette yazmam gereken bir konu başlığı var, İspanya’daki günlerim, oradaki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitimi (biblioteconomía y documentación) ve öğrencilere tavsiyelerim. Fakat bu bilgilerin arasına duygu ve mâna yüklü cümleler bırakacağım.

-“Recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón”
Gabriel García Márquez

Yazmak bir sanat kimi zaman, yüzyıllık yalnız Señor Márquez ise büyük bir sanatçı… Madrid’deyken onun sigara ve sangria kokulu cümleleri bana ilham vermiştir. Yukarıdaki cümlesini güzel Türkçemize çevirdiğimde aynı estetik dokuyu koruyamadığım için İngilizcesini paylaşacağım; “Remembering is easy for those who have memories, forgetting is difficult for those who have hearts“.

İspanya’ya, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisansımın ders dönemini bitirdikten sonra, Erasmus öğrenci değişim programı ile gittim. Orada Madrid’de, Barselona Üniversitesinden sonra İspanya’daki en büyük ve iyi Üniversite olan Madrid Complutense Üniversitesine değişim öğrencisi olarak katıldım.

Bu arada ek bilgi olarak belirteyim ki İspanya’nın orta çağ dönemlerindeki eski başkenti Toledo’da bu Üniversitenin köklerini atan, Complutense Üniversitenin kurucusu Kardinal Cisnerosdur. Ki o Cisneros, Toledo İspanyollar tarafından ele geçirildiğinde, Arapça el yazmalarını ve kitapları yaktıran Kardinaldir. Fakat onun Endülüs topraklarındaki İslam varlığına dair her türlü şeyi silmeye yönelik şiddetli arzusu, Arapça yazılmış tıp kitaplarına sirayet etmemiştir. Çünkü o devirde bir çok bilimsel, teknik ve tıbbi alanda ileride olan Müslümanların tedavi teknikleri ile ilgili kayıtlı bilgileri, yakılmayacak kadar değerliydi!. Değerli bilgi saklanmaya değerdir ve iyi korunmalıdır. İşte şahsi kanaatimce bizim eğitimini gördüğümüz disiplinin mottosu bir önce sarfettiğim cümledir.

İspanya’da en çok dikkatimi çeken şeylerden en önemlisi insanların kibarlığı ve genel mesudiyetidir. Gerçekten mutlu olmasını ve eğlenmesini çok iyi başarmaktalar. Bu durumu bir asır evvel ki Madrid büyükelçimiz olan Yahya Kemal Beyatlı bir şiirinde çok güzel belirtmekte ve üzerinden bir asır geçmesine rağmen değişen bir şey yok;

Endülüste Raks

“Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı… Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı… Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neş’esiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri… Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır; İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü, Göğsünde yosma Gırnata’nın en güzel gülü… Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi; Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi… Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli… Şeytan diyor ki, sarmalı, yüz kerre öpmeli… Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, Her kalbi dolduran zile, her sineden: “Ole!”

Şevk ve dans bahsini kapatalım ve konumuza geri dönelim; Universidad Complutense’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü akademik faaliyetine 5 Kasım 1990 tarihinde Benjamin Fernández Ruiz başkanlığında başlamıştır. Bölüm 1997 yılında, Moncloa’da bulunan UCM’in ana kampüsünden ayrılarak, Santísima Trinidad sokağı numara 37’ye taşınmıştır. Burası bölüm fakültesinin günümüzde de bulunduğu binadır. Bölümün bulunduğu fakültenin ismi ‘Dokümantasyon Bilimleri Fakültesi’dir.

2b1d46d0ab73c293f4009e16b0a4f24b

Yukarıda giriş kapısının resmini paylaştığım fakülte bizim İÜ. Edebiyat Fakültesine göre nispeten küçüktür fakat bizim bölüm için bir fakülte kurulmuş olması açısından oldukça sevindiricidir. Yüksek Lisans ders programını paylaşmalıyım, ne mutlu ki tez çalışmamdan dolayı müfredatı Türkçe’ye çevirdim;

 • Bilginin Geri Dönüşümünde Belge Yönetimi Uygulamaları
 • Kütüphane, Arşiv ve Belge Yönetimi Hizmetlerinin Otomatik Temsili
 • Dokümantasyon Ünitelerinde Proje Yönetimi
 • Hizmet Kalitesi ve Kullanıcı Memnuniyeti

 A.  Zorunlu Uzmanlık Dersleri 

 1. Belge Yönetimi (22,5 kredi)
 • Bilginin Yönetimi
 • Bilgi Mimarisi ve Gelişmiş Web Teknolojisi
 • Bilgi İhtiyaçlarının Araştırılması ve Denetlenmesi
 • Teknolojik Gözetim
 • Bilimin Değerlendirilmesi Metrik Çalışmaları
 1. İletişim Medyada Dokümantasyon (22,5 kredi)
 • Bilgilendirici Dokümantasyon
 • Görsel-İşitsel Dokümantasyon
 • Çoklu-Medya Dokümantasyon
 • İkonografik Dokümantasyon
 • Reklam ve Halkla İlişkilerde Dokümantasyon
 1. Kütüphanecilik (22,5 kredi)
 • Kütüphane Sistemi ve Politikası
 • Kütüphane Ürün ve Hizmetleri
 • Küreselleşme ve Dokümantasyon
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Dijital ve Özel Kütüphaneler
 1. Bibliyografik Miras ve Antik Kitaplar (22,5 kredi)
 • Kütüphanelerdeki Bibliyografik Miras
 • Tanımlamak ve Konumlandırmak Üzere; Antik Kitaplar
 • Antik Kitapların Materyal Analizi
 • Kodikoloji (Antik kitaplar ve el yazmalarının fiziksel yapıları üzerinde yapılan araştırma faaliyeti)
 1. Arşivcilik (22,5 kredi)
 • Arşiv Fonlarının Organize Edilmesi
 • Arşivlerin Düzeni
 • İdari Hukuk Dâhilinde Arşivler
 • Faal Bir Kurum Olarak Arşiv
 • Arşivler ve Arşiv Kaynakları

    B.  Tamamlayıcı İlave Dersler (9 kredi)

 • Bilgi Birimlerinde İş Etiği
 • Dijital Telif Hakları
 • Koleksiyonların Dijital Ortama Aktarılması, Korunması ve Düzenlenmesi
 • Elektronik Yönetim
 • İngilizce Mesleki Metin İncelemeleri
 • Antik Çağdan Rönesans’a Latince Metinler Tarihi ve Transmisyonu
 • İkonik Dokümantasyon

20160529_060124

Bir gece yarısı Elhambra’nın yokuşunda, İspanyolların sonradan ilave ettikleri Hz. Meryem ve Kuran’dan ayetler.

20160528_172608_pano
Panaromik Sevilla

img-20160529-wa0051
Manevi bir derinlikte, Elhamra’nın kapısındayım.

Gökhan USTA

İstanbul Üniversitesi

Serbestlogokaratkter4tış